Check-ins en forward coaching

In plaats van beoordelen: frequente en coachende gesprekken voeren

Een Check-in is een groeigerichte korte sessie van het teamlid met de leidinggevende. In het Check-in gesprek nemen zij samen de prioriteiten door, waarbij steeds gekeken wordt of in die prioriteiten de ontwikkelfocus van het teamlid voldoende gevoed wordt. Deze sessies vinden frequent plaats, minimaal 1 maal per maand.  De input voor de Check-in wordt steeds voorbereid door het teamlid, op basis van wat hij/zij met behulp van de Persona.fit app heeft verzameld. Aan de hand van concrete voorbeelden en de feedback die gegeven is, wordt gezamenlijk op een positieve, groeigerichte manier vooruit gekeken.

Voor de teammanager is dit vaak even wennen. Er wordt een beroep gedaan op zijn/haar coachende vaardigheden.

Met onze workshops Check-in gesprekken voeren helpen we teammanagers om deze kant van leidinggeven verder te versterken. Hun rol wordt hierdoor rijker en effectiever.

In de workshop Check in gesprekken wordt een aantal praktische modellen gepresenteerd die leidinggevenden handvatten bieden om de Check-ins motiverend en effectief te maken. Inzicht wordt ook gegeven door het concreet oefenen met Check-in gesprekken aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk.

Het hanteren van Check-in gesprekken leidt tot een wezenlijke verandering in de dynamiek tussen teamleider en teamlid: op een natuurlijke manier wordt het eigenaarschap bij de medewerker gelegd.

Omdat de ontwikkeldoelen in elke Check-in aan de orde komen is de persoonlijke groei altijd op de voorgrond. Zowel voor het teamlid als voor de leidinggevende

Het klassieke beoordelen, met 2x een gesprek per jaar, sluit op geen enkele manier meer aan bij de psychologische behoefte van de medewerker, en bij de eisen die er aan hem/haar gesteld worden.

De medewerker voelt zich betrokken, en is bereid een stapje meer te doen als dat nodig is. Met frequente Check-in gesprekken, staat ontwikkeling altijd centraal. Voor de medewerker én de leidinggevende.

Meer weten? Laat dan je gegevens achter.

Ontdek de kracht van Persona.fit