Continue 360° feedback

Dé veranderkrachttool: na een 0-meting continu feedback vragen en geven. Mobile based en met Power BI dashboard voor de teamleider.  

Persona.fit is 360° feedback reinvented. Het helpt medewerkers en teams om hun groei richting te geven en te monitoren

Om echt te kunnen groeien, hebben teams en teamleden behoefte aan continue feedback. Een oordeel over gedrag uit het verleden heeft niet zo veel zin, want je kunt dat toch niet meer veranderen. Continue feedback is realtime en toekomstgericht: wat heb je zojuist laten zien en wat zou nóg beter kunnen? 

De klassieke 360 is passé. Wij introduceren ‘Continue 360° feedback’.

Alle input van feedbackgevers wordt in de feedback app verzameld en bewaard, de deelnemer heeft de regie. De teamleider beschikt over een Power BI dashboard waarin de uitkomsten op teamniveau gemonitord kunnen worden.

Motor voor teamontwikkeling

Organisaties levert dit ook veel op. Binnen de teams wordt een open feedbackcultuur gestimuleerd en medewerkers worden steeds beter in het geven en ontvangen van constructieve feedback. Zo bouw je samen aan high performing teams met veranderkracht!

In dit artikel lees je meer over de klassieke 360° feedbackmethode en waarom continue 360° feedback veel effectiever is

Na een 0-meting continu feedback vragen en geven. Medewerkers krijgen inzicht in hun persoonlijkheid, ambities en relevante competenties. Wat zijn iemands talenten? Is er verborgen potentieel? Wat zijn iemands blinde vlekken?

De teamleider en het team krijgen inzicht in de krachten en de valkuilen van het team. Wat gaat goed en waar kan het team nog aan werken? Binnen bestaande teams zorgt continue feedback voor een effectievere samenwerking. En bij een nieuw team helpt feedback om sneller tot een effectieve rolverdeling te komen en te werken aan teamcohesie. 

De regie ligt bij de feedbackvrager. Die vraagt feedback in het hier-en-nu. Bijvoorbeeld op een bepaalde competentie die iemand meer wil laten zien in het werk, of een rol die hij of zij meer wil gaan vervullen in het team. Deze informatie biedt houvast over wat een medewerker kan ontwikkelen en hoe, en hij of zij monitort zelf of die ontwikkeling inderdaad plaatsvindt.

Door met het team het concept van continue feedback te omarmen, worden de teamleden steeds beter in het geven en ontvangen van constructieve feedback. Er ontstaat openheid, vertrouwen en sociale veiligheid. Zo bouw je samen aan high performing teams met veranderkracht!

Naast meer zelfinzicht van teamleden en teams, medewerkers die zelf de regie pakken in hun ontwikkeling en een betere team performance, biedt Continue 360° feedback ook waardevolle informatie op team- en organisatieniveau. Waar zit het goed qua talent en competenties? Welke teams of afdelingen hebben aandacht nodig? Dit stelt organisaties in staat om gericht activiteiten op het vlak van Learning & Development in te zetten.

Meer weten? Laat dan je gegevens achter.

Ontdek de kracht van Persona.fit