Teamrollen, -dynamiek en cultuur

Positieve patronen versterken, gedoe doorbreken, performance verbeteren

Verschillende persoonlijkheden  in een team kunnen elkaar versterken, maar ook enorm in de weg zitten. En allemaal gelijkgestemden in een team zorgt misschien voor harmonie en steun, maar niet altijd voor de gewenste resultaten of vernieuwing. Met onze geïntegreerde teamaanpak kan je zorgen voor versterkte teameffectiviteit en een verbeterde psychologisch veiligheid. Dit doe je door bewust aan de slag te gaan met de positieve effecten, allergieën en valkuilen die onlosmakelijk verbonden zijn met samenwerken in een team. Daarbij hoort ook het concreet werken aan een open feedback cultuur. 

Je kunt hier zelf mee starten nadat we jou als practitioner hebben opgeleid, of we zetten onze adviseurs voor je in.

In een teamsessie wordt de bestaansreden van het team gekoppeld aan de gezamenlijke profielen van de teamleden. Wat is de kracht, wat vraagt ontwikkeling? De teamleden vullen hiervoor een korte vragenlijst in. De ”teamfoto” die op basis hiervan beschikbaar is geeft inzicht in de effectiviteit, interactie en dynamieken die bepalend zijn voor succes.

Om met elkaar te kunnen groeien is een open feedback cultuur een voorwaarde. In de teamsessie wordt hier een eerste belangrijke stap in gezet: aannames over elkaar worden gedeeld, er ontstaat erkenning voor elkaars talenten en kwaliteiten. En openheid over de gewenste ontwikkelfocus. Dit is tevens de basis voor de continue feedback aanpak die ontwikkeling stimuleert en houvast biedt. begrip

Door de interne dynamiek in een team op een transparante manier bespreekbaar te maken, hernieuw je de focus op het doel en het resultaat. De deelnemers hebben duidelijkheid over hun eigen rol en die van de ander, weten wat sterke en minder sterke puntenn zijn, en richten de blik weer naar buiten met een gezamenlijke focus.

Meer weten? Laat dan je gegevens achter.

Ontdek de kracht van Persona.fit