Team feedback cultuur

Versterk de Growth Mindset én geef houvast

De manier waarop we ons werk doen en waarop we samenwerken verandert continu. Een stimulerend team biedt medewerkers het fundament om dit tempo bij te kunnen houden. De teamleden worden in zo’n team uitgedaagd om veranderkrachtig te zijn en gemotiveerd om te leren en te groeien; om hun growth mindset te versterken.

Jaarlijkse beoordelingsgesprekken, incidentele 360° feedbackrondes en andere klassieke HR-tools voldoen dan niet meer. Wat wel werkt is het bieden van een cultuur waarin medewerkers groei progress  – kunnen realiseren: een open feedback cultuur.

Kenmerkend voor onze feedback aanpak? Regie bij de medewerker, Vertrouwen bevorderend, State of the art techniek, Meetbare resultaten

Met de Persona.fit app krijgen medewerkers antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? en Hoe zien anderen mij? Op basis van een korte vragenlijst in de app worden talenten, ambities, ontwikkelpunten en kansen geidentificeerd.

Dit zelfinzicht is het startpunt om na betekenisvolle momenten feedback te gaan vragen over de rol die het teamlid vervult, of over de competenties die ontwikkeld kunnen worden.

Met ontwikkeling bezig zijn vraagt tijd en aandacht. In de hectiek van alledag schiet dit er snel bij in, terwijl men “on the job” juist vaak het meeste leert. Met de Persona.fit app krijgt de medewerker gerichte feedback en tips waar meteen wat mee gedaan kan worden. Gestimuleerd door de feedback blijft de focus van de medewerker sterk op  ontwikkeling gericht. Van zichzelf en van de ander, en van het team als geheel.

Met de Persona.fit feedback aanpak krijgen de teamleden en de leidinggevende een hulpmiddel in handen om elkaar te helpen groeien en de ontwikkeling meetbaar te maken. Ook geeft het de teamleden houvast als ze onzeker zijn; een stimulans om hun veranderkracht en growth mindset steeds meer te zullen gaan inzetten.

Meer weten? Laat dan je gegevens achter.

Ontdek de kracht van Persona.fit