Over Persona.fit

Met Persona.fit versterk je de cultuur van performance, samenwerking en groei in teams. Continu. Onderdeel van de methodiek is een feedback App. Met deze app kunnen teamleden in de dagelijkse praktijk feedback vragen over gebeurtenissen of op competenties. De Persona.fit methodiek helpt teamleden zich op een natuurlijke manier te richten op hun persoonlijke ontwikkeling. En levert data waarmee de cultuur in het team real time is te monitoren: You Grow We Grow.

Het beproefde stappenplan van de Persona.fit methodiek geeft zowel medewerkers als teamleiders stap voor stap handvatten om na 3 maanden het resultaat aantoonbaar te hebben gehaald: feedbackcultuur, hogere teamcohesie, voelbare groei en betere performance.

Persona.fit is ontwikkeld door een team van data scientists, psychologen, feedback experts en app-ontwikkelaars.

Data Science

Iemands ‘baseline’ is gebaseerd op een database van ruim 500.000 personen. Onze Data Scientists hebben algoritmes ontwikkeld op basis van het verband tussen persoonlijkheid, gedrag en werkprestatie.

Psychologie

Vragenlijsten over Persoonlijkheid, Drijfveren en Waarden, met onderliggende complexe psychologische concepten, zijn vertaald naar de taal van organisaties: teamrollen en kleuren (Quinn).

Feedback

Onze adviseurs zijn experts in feedback: het realiseren van een feedbackcultuur vraagt meer dan alleen een App. In een workshop wordt feedback geven én ontvangen toegelicht en geoefend. De adviseurs zijn tevens beschikbaar als coach.

Technologie

Een team van ontwikkelaars en gaming experts is betrokken bij de ontwikkeling van Persona.fit. Het gebruik wordt continu geëvalueerd en gemeten. Nieuwe features zullen worden toegevoegd, waaronder een spelelement.