You Grow, We Grow

Persona.fit helpt je te focussen op je persoonlijke groei en ontwikkeling terwijl je tegelijkertijd betrokken blijft bij je team en je team doelen. Het resultaat is hogere teamcohesie, arbeidsproductiviteit en psychologische veiligheid.. maar bovenal meer energie en plezier in je team!


Zelfinzicht

Dit is de start, je baseline: je krijgt eerst inzicht in jouw voorkeuren: persoonlijkheid, drijfveren en aspiraties. Zo ontstaat er niet alleen een beeld over ‘wie jij bent’ maar ook over ‘wie je wilt worden’. Daarnaast wordt aan anderen gevraagd hoe zij jou zien: je reputatie. Het resultaat is een gap analysis: het verschil tussen wie je bent, wie je wilt zijn en wie je laat zien. Dat is jouw startpunt voor ontwikkeling.

Feedback

Na een gebeurtenis op je werk kun je aan je omgeving feedback vragen. Dat gaat gemakkelijk en snel, via je smartphone. Jij geeft zelf aan wat je wilt ontwikkelen. De feedback gever kan per gebeurtenis talenten, competenties en rollen beoordelen en ook kwalitatieve feedback geven. Dit gebeurt in 3 levels om laagdrempelig te starten en in stappen een feedbackcultuur te creëren. Daarnaast geef je feedback aan jezelf: hoe vind ik dat ik presteer, ben ik betrokken?

Analytics

Via je smartphone kun je jouw persoonlijke ontwikkeling inzien: je voortgang, doelen, prestaties en betrokkenheid. Teammanagers krijgen via hun dashboard inzicht in anonieme data over bijvoorbeeld de samenstelling van de teams, de teamrollen, de feedback cultuur, de waarden en de betrokkenheid van de verschillende teams en van de organisatie als geheel.

Coaching

De data uit Persona.fit zijn jouw data. Jij bepaalt wat je ermee doet. Je wilt de assessments (zijn, willen doen en gap analysis) en de ontvangen feedback ook kunnen begrijpen en ervan leren, groeien. Je kunt data delen, bijvoorbeeld met je manager. Daarnaast kun je ook een coaching krijgen. Dan deel en bespreek je de resultaten met een gecertificeerde Persona.fit coach.

Teamdynamics

Het teamprofiel geeft inzicht in de krachten van het team. Waar vindt het team elkaar en waar zouden ze elkaar nog meer kunnen versterken? Sluit dit aan bij de organisatiedoelen of is er een gap? Is het team voldoende veranderkrachtig? Welke sollicitant past het beste bij ons team?

Teamperformance

Teams waar talent benut wordt laten meer arbeidsproductiviteit, creativiteit, problem solving, werktevredenheid en een lager ziekteverzuim zien. Door inzage in elkaars talent kan er door middel van Jobcrafting gerichter individueel talent tot uiting gebracht worden.

Ontwikkeld door teampsychologen, data scientists en feedback experts

Persona.fit is 360 graden feedback reinvented:

 • Continu (24/7) in plaats van statisch (1x per jaar)
 • Direct en concreet: gekoppeld aan een gebeurtenis die zojuist plaatsvond
 • Start met gap analyse en aspiratie/ambitie (persoonlijk doel), meet vooruitgang
 • Dynamisch: vooral gericht op leren en ontwikkelen in plaats van alleen beoordelen
 • Start met zelf inzicht: het “waarom” van je gedrag, kun/wil je wel veranderen?
 • Talent en potentieel staat centraal in plaats van competenties en het verleden
 • Geen administratieve rompslomp en laagdrempelig (via smartphone)
 • Gaat uit van een agile werkomgeving: werk en doelen veranderen


We can’t just sit back and wait for feedback to be offered, particularly when we’re in a leadership role. If we want feedback to take root in the culture, we need to explicitly ask for it..

Ed Batista – Executive Coach

Scoor je zelf en neem de regie over

Je scoort iedere week je eigen prestaties, betrokkenheid en well-being. Dat doe je voor je zelf, gewoon om het bij te houden en er van te leren. Heb ik het naar mijn zin en wat kan ik er aan doen?

Je hebt en houdt de regie over je eigen ontwikkeling. Je kunt dus zelf aangeven van wie je feedback wilt. Uiteraard kun je snapshots van je persoonlijke Dashboard Analytics maken en die delen met anderen. Bijvoorbeeld als input voor een wrap-up sessie met een Coach of als input voor je (jaarlijkse) beoordeling met je Manager.


De voordelen voor HR van Team Analytics

 • Datapunten worden anoniem verzameld
 • HR krijgt inzicht in de team samenstelling en ontwikkeling
 • HR kan de groei van professionals en van de feedback cultuur meten
 • Teams worden gefaciliteerd in zelfsturing
 • Inzicht in elkaars kwaliteiten helpt om talent maximaal te benutten door Jobcrafting
 • Teamcohesie wordt bevordert, essentieel voor high performing teams
 • Teamprofiel geeft inzicht in de veranderkracht, krachten en valkuilen