Continue Feedback: de 4 grootste voordelen

De tijd van één beoordelingsgesprek per jaar is voorbij. Die ouderwetse manier van beoordelen werkt vandaag de dag niet meer om mensen betrokken te houden bij je organisatie. En zeker niet de nieuwe generatie millennials. Die willen direct horen hoe zij functioneren en wat beter kan. En geldt dat niet voor iedereen?

De tijd van één beoordelingsgesprek per jaar is voorbij. Die ouderwetse manier van beoordelen werkt vandaag de dag niet meer om mensen betrokken te houden bij je organisatie. En zeker niet de nieuwe generatie millennials. Die willen direct horen hoe zij functioneren en wat beter kan. En geldt dat niet voor iedereen?

Werknemers van nu ontvangen graag regelmatig feedback. Ze willen weten hoe ze het doen en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de organisatie en betere onderlinge communicatie. Mogelijke issues en ontwikkelpunten worden op tijd ontdekt. Ontstaat er in jouw team of organisatie een systeem van continue feedback, dan pluk je daar direct de vruchten van. Er ontstaat veranderkracht, op alle niveaus.

De 4 grootste voordelen van Continuous Feedback:

 • Continu leren en groeien
  Om te kunnen leren en zichzelf verder te ontwikkelen, moeten werknemers bereid zijn hun sterke en ontwikkelpunten openlijk en regelmatig te bespreken. Door elkaar continu feedback te geven, ontstaat er vertrouwen en kunnen medewerkers excelleren. Medewerkers worden ook graag intrinsiek gemotiveerd, zeker de nieuwe generatie millennials. Door de steeds veranderende markt en schommelingen in de vraag naar werk, moeten organisaties zich continu kunnen aanpassen. Ze moeten veranderkracht ontwikkelen. Het bevorderen van een cultuur waarin medewerkers continu leren en groeien, zal leiden tot een hogere productiviteit en meer openheid.
 • Meer werkgeluk
  Door medewerkers de mogelijkheid te bieden om op een ontspannen en gemakkelijke manier (via hun mobiele telefoon) feedback te geven en te ontvangen, vergroot je hun werkmoraal. Op basis van de feedback die aan managers gegeven wordt, kun je als organisatie wijzigingen doorvoeren op het vlak van beloning, gebruikte technologieën, werktijden, uitvoering, enzovoort. Feedback is noodzakelijk voor het verbeteren van werkprocessen. Wanneer medewerkers merken dat hun stem telt, versterkt dit hun werkmoraal vrijwel direct. Uit ervaring blijkt dat dit de sleutel is naar een sterkere medewerkerstevredenheid: meer werkgeluk!
 • Sneller anticiperen op problemen
  Eén beoordelingsgesprek per jaar wordt door de meeste werknemers en de nieuwe generatie leidinggevenden niet als logisch en wenselijk ervaren. Een punt van aandacht moet snel opgepakt worden, voordat het een groter probleem wordt. Een cultuur waarin medewerkers en managers elkaar open en eerlijk feedback geven, werkt beter! Iedereen kan het eigen gedrag en functioneren aanpassen en ontwikkelen. En het stelt organisaties in staat om snel in te spelen op mogelijke problemen.
 • Betere doelstellingen
  Organisaties kunnen hun prestaties en omzet vergroten door meer op de korte termijn te plannen, bijvoorbeeld met driemaandelijkse prestatiedoelen (in plaats van jaarlijkse). Feedback is cruciaal om deze doelen minder ‘top-down’ te maken en het zorgt voor een breder draagvlak bij medewerkers. Implementeer een feedbackcyclus om de organisatiedoelen beter, tastbaarder en transparanter te maken.

HR-cyclus opnieuw uitgevonden
Door continue feedback wordt de HR-cyclus opnieuw uitgevonden. Een jaarlijkse prestatiebeoordeling werkt niet meer. Nieuwe technologieën helpen HR om zowel op organisatiegroei te focussen, als op de individuele ontwikkeling van medewerkers en teams.

‘Coach’ in plaats van ‘baas’
Volgens medewerkers leiden regelmatige gesprekken met hun leidinggevende over werk en prestaties tot meer zelfvertrouwen. En dat klopt! Een meer open en directe cultuur zorgt voor
gelukkigere en meer zelfverzekerde teams.

Wanneer medewerkers gesteund worden door hun leidinggevende, zien zij de doelen van het team of de organisatie ook als doelen van zichzelf. Zij zullen net dat stapje harder zetten. Zij voelen zich meer betrokken bij de organisatie, zijn loyaal en zijn gemotiveerd.

En dat allemaal door een systeem in te voeren van continue feedback!

Jan Kwint

Jan Kwint

Jan Kwint is een van de oprichters van Persona.fit en CEO van LTP. Door zijn ervaringen als Executive en Consultant heeft hij een sterke interesse ontwikkeld in hoe een feedbackcultuur kan helpen bij het ontwikkelen van individuen en teams. Dit maakt ook deel uit van het boek dat hij onlangs publiceerde over Psychologie en Veranderkracht: 'Ik ben Erica!'
Jan Kwint

Jan Kwint

Jan Kwint is een van de oprichters van Persona.fit en CEO van LTP. Door zijn ervaringen als Executive en Consultant heeft hij een sterke interesse ontwikkeld in hoe een feedbackcultuur kan helpen bij het ontwikkelen van individuen en teams. Dit maakt ook deel uit van het boek dat hij onlangs publiceerde over Psychologie en Veranderkracht: 'Ik ben Erica!'

Meld je aan voor onze nieuwsbrief